Ban hành Quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Số kí hiệu văn bản 41/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/12/2021
Ngày có hiệu lực 11/12/2021
Trích yếu nội dung Ban hành Quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Hình thức văn bản Quyết định
Người kí Võ Văn Hoan
Tài liệu đính kèm
Top