Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh

Số kí hiệu văn bản 43/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/12/2021
Ngày có hiệu lực 18/12/2021
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh
Hình thức văn bản Quyết định
Người kí Phan Văn Mãi
Tài liệu đính kèm
Top