Tổ chức thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã tại Thành phố Hồ Chí Minh

Số kí hiệu văn bản 27/2012/CT-UBND
Ngày ban hành 10/12/2012
Ngày có hiệu lực 10/12/2012
Trích yếu nội dung Tổ chức thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã tại Thành phố Hồ Chí Minh
Hình thức văn bản Chỉ thị
Người kí
Tài liệu đính kèm
Top