Ban hành Phương án phòng, chống, ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn Thành phố

Số kí hiệu văn bản 3843/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/11/2021
Ngày có hiệu lực
Trích yếu nội dung Ban hành Phương án phòng, chống, ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn Thành phố
Hình thức văn bản Quyết định
Người kí Võ Văn Hoan
Tài liệu đính kèm
Top