Về ban hành Quy chế quản lý và xét duyệt cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi nước ngoài

Số kí hiệu văn bản 14/2022/QÐ-UBND
Ngày ban hành 19/04/2022
Ngày có hiệu lực 29/04/2022
Trích yếu nội dung

Về ban hành Quy chế quản lý và xét duyệt cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi nước ngoài

Hình thức văn bản Quyết định
Người kí Phan Văn Mãi
Tài liệu đính kèm
Top