Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lữ hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch

Số kí hiệu văn bản 1323/QÐ-UBND
Ngày ban hành 22/04/2022
Ngày có hiệu lực 22/04/2022
Trích yếu nội dung

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lữ hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch

Hình thức văn bản Quyết định
Người kí Phan Văn Mãi
Tài liệu đính kèm
Top