Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực hoạt động xây dựng; quản lý chất lượng công trình xây dựng; lao động tiền tương; người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; thương mại quốc tế thuộc thẩm tra quyền tiếp nhận của Ban quan lý Khu Công nghệ cao

Số kí hiệu văn bản 1324/QÐ-UBND
Ngày ban hành 22/04/2022
Ngày có hiệu lực 22/04/2022
Trích yếu nội dung

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực hoạt động xây dựng; quản lý chất lượng công trình xây dựng; lao động tiền tương; người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; thương mại quốc tế thuộc thẩm tra quyền tiếp nhận của Ban quan lý Khu Công nghệ cao

Hình thức văn bản Quyết định
Người kí Phan Văn Mãi
Tài liệu đính kèm
Top