Về ủy quyền quyết định cử, cho phép cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi nước ngoài về việc công

Số kí hiệu văn bản 1345/QÐ-UBND
Ngày ban hành 25/04/2022
Ngày có hiệu lực 29/04/2022
Trích yếu nội dung

Về ủy quyền quyết định cử, cho phép cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi nước ngoài về việc công

Hình thức văn bản Quyết định
Người kí Phan Văn Mãi
Tài liệu đính kèm
Top