Về đẩy mạnh thực hiện giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Số kí hiệu văn bản 06/CT-UBND
Ngày ban hành 25/03/2022
Ngày có hiệu lực 25/03/2022
Trích yếu nội dung

Về đẩy mạnh thực hiện giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Hình thức văn bản Chỉ thị
Người kí Phan Thị Thắng
Tài liệu đính kèm
Top