Quy chế Chương trình đào tạo 300 thạc sĩ, tiến sĩ ngành Y, Dược TPHCM giai đoạn 2011 - 2015

Số kí hiệu văn bản 6308/QĐ-UBND (Phụ lục)
Ngày ban hành 12/12/2012
Ngày có hiệu lực 12/12/2012
Trích yếu nội dung Quy chế Chương trình đào tạo 300 thạc sĩ, tiến sĩ ngành Y, Dược TPHCM giai đoạn 2011 - 2015
Hình thức văn bản Quyết định
Người kí
Tài liệu đính kèm
Top