Tình hình triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn TP năm 2012

Số kí hiệu văn bản 196/BC-UBND
Ngày ban hành 27/12/2012
Ngày có hiệu lực 27/12/2012
Trích yếu nội dung Tình hình triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn TP năm 2012
Hình thức văn bản Báo cáo
Người kí
Tài liệu đính kèm
Top