Về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Số kí hiệu văn bản 04/CT-UBND
Ngày ban hành 18/01/2024
Ngày có hiệu lực 18/01/2024
Trích yếu nội dung

Về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Hình thức văn bản Chỉ thị
Người kí Phan Văn Mãi
Tài liệu đính kèm
Top