V/v thu hồi Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 v/v thu hồi Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND ngày 18/12/2023

Số kí hiệu văn bản 888/VP-VX
Ngày ban hành 22/01/2024
Ngày có hiệu lực 22/01/2024
Trích yếu nội dung

V/v thu hồi Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 v/v thu hồi Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND ngày 18/12/2023

Hình thức văn bản Công văn
Người kí Đinh Thị Thanh Thủy
Tài liệu đính kèm
Top