Tổ chức hoạt động đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong dịp Tết Quý Tỵ năm 2013 trên địa bàn thành phố

Số kí hiệu văn bản 6873 /KH-UBND
Ngày ban hành 27/12/2012
Ngày có hiệu lực 27/12/2012
Trích yếu nội dung Tổ chức hoạt động đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong dịp Tết Quý Tỵ năm 2013 trên địa bàn thành phố
Hình thức văn bản Kế hoạch
Người kí
Tài liệu đính kèm
Top