Kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Thành phố Hồ Chí Minh

Số kí hiệu văn bản 33/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/01/2013
Ngày có hiệu lực 03/01/2013
Trích yếu nội dung Kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Thành phố Hồ Chí Minh
Hình thức văn bản Quyết định
Người kí
Tài liệu đính kèm
Top