Về tăng cường quản lý, sử dụng dữ liệu bản đồ trên môi trường điện tử tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Số kí hiệu văn bản 07/CT-UBND
Ngày ban hành 26/02/2024
Ngày có hiệu lực 26/02/2024
Trích yếu nội dung

Về tăng cường quản lý, sử dụng dữ liệu bản đồ trên môi trường điện tử tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Hình thức văn bản Chỉ thị
Người kí Bùi Xuân Cường
Tài liệu đính kèm
Top