Kết quả tiếp xúc, đối thoại của cán bộ chủ chốt với nhân dân năm 2012

Số kí hiệu văn bản 05/BC-UBND
Ngày ban hành 03/01/2013
Ngày có hiệu lực 03/01/2013
Trích yếu nội dung Kết quả tiếp xúc, đối thoại của cán bộ chủ chốt với nhân dân năm 2012
Hình thức văn bản Báo cáo
Người kí
Tài liệu đính kèm
Top