1803/KH-UBND, ngày 21/04/11, kế hoạch triển khai Tháng hành động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch, Vệ sinh môi trường và ngày Môi trường thế giới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2011

Số kí hiệu văn bản 1803/KH-UBND
Ngày ban hành 21/04/2011
Ngày có hiệu lực 21/04/2011
Trích yếu nội dung 1803/KH-UBND, ngày 21/04/11, kế hoạch triển khai Tháng hành động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch, Vệ sinh môi trường và ngày Môi trường thế giới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2011
Hình thức văn bản Kế hoạch
Người kí Đang cập nhật
Tài liệu đính kèm
Top