Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp

Số kí hiệu văn bản 901/QÐ-UBND
Ngày ban hành 26/03/2024
Ngày có hiệu lực 26/03/2024
Trích yếu nội dung

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp

Hình thức văn bản Quyết định
Người kí Phan Văn Mãi
Tài liệu đính kèm
Top