Xét thi đua, khen thưởng giáo viên đảm bảo công khai, minh bạch

13/12/2023 2:00 PM

(Chinhphu.vn) - Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã có văn bản hướng dẫn công tác xét thi đua, khen thưởng giáo viên năm học 2023-2024, trong đó nêu rõ nguyên tắc bình xét đảm bảo tính công khai, minh bạch.

Xét thi đua, khen thưởng giáo viên đảm bảo công khai, minh bạch- Ảnh 1.

Thực hiện đánh giá xét thi đua, khen thưởng giáo viên trên hệ thống

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT TPHCM, hệ thống đánh giá thi đua, khen thưởng thực hiện trên cơ sở tích hợp phần mềm trực tuyến quản lý thi đua (tdktsys.hcm.edu.vn), phần mềm chấm điểm thi đua và tiếp tục bổ sung thêm một số tính năng mới. Theo đó, các cơ sở giáo dục thực hiện đánh giá xét thi đua, khen thưởng giáo viên trên hệ thống.

Công tác thi đua được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, tự giác, công khai, đảm bảo tinh thần đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.

Cụ thể, năm học 2023-2024, Sở GD&ĐT TPHCM quy định việc xét thi đua, khen thưởng giáo viên phải căn cứ vào các điều kiện sau:

Kết quả phong trào thi đua, thành tích. Các cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua đều phải có đăng ký thi đua, xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua. 

Không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét, công nhận danh hiệu thi đua. Tập thể có cá nhân bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên không được xét thi đua. 

Mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phạm vi ảnh hưởng của thành tích là căn cứ để xét công nhận danh hiệu thi đua và xét khen thưởng giáo viên do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xét thi đua, khen thưởng giáo viên quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật.  

Không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được

Sở GD&ĐT TPHCM quy định đối với hình thức khen thưởng cấp thành phố và khen thưởng cấp Nhà nước như sau:

Việc đánh giá, công nhận thành tích và đề nghị cấp trên khen thưởng do người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Hình thức khen thưởng theo đợt, chuyên đề không tính làm điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước. 

Chưa khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng tập thể, cá nhân đang trong thời gian xem xét thi hành kỷ luật hoặc đang điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ của cơ quan có thẩm quyền. 

Không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được. Tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn tặng hình thức mức hạng nào thì xét, đề nghị cấp có thẩm quyền tặng thưởng hình thức đó, không đề nghị tặng hai loại huân chương hoặc tặng huân chương và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cùng một thành tích. 

Khi xét khen thưởng cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải căn cứ vào thành tích của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo, quản lý. 

Thời gian trình khen thưởng lần tiếp theo được tính theo thời gian lập được thành tích ghi trong quyết định khen thưởng lần trước. Đối với quyết định khen thưởng không ghi thời gian lập được thành tích thì thời gian trình khen thưởng lần sau được tính theo thời gian ban hành quyết định khen thưởng lần trước.

Ngành GD&ĐT TPHCM đã triển khai nhiều nội dung, chủ đề thi đua năm học 2023-2024 "Chuyển đổi số giáo dục - Từ cốt lõi đến toàn diện". Trong đó, có phát triển các kho học liệu số, học liệu mở chia sẻ dùng chung toàn ngành GD&ĐT. Đây cũng là những cơ sở để giáo viên đăng ký tham gia xét chọn thi đua khen thưởng trong năm học.

M.Hiển

Top