Báo cáo kết quả tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật quy định về kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh.

Số kí hiệu văn bản 5216/UBND-PCNC
Ngày ban hành 04/09/2015
Ngày có hiệu lực 04/09/2015
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật quy định về kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh.
Hình thức văn bản Công văn
Người kí Tất Thành Cang
Tài liệu đính kèm
Top