Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ ban hành về hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng.

Số kí hiệu văn bản 5784/UBND-ĐT
Ngày ban hành 24/09/2015
Ngày có hiệu lực 24/09/2015
Trích yếu nội dung Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ ban hành về hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng.
Hình thức văn bản Công văn
Người kí Nguyễn Hữu Tín
Tài liệu đính kèm
Top