Công tác báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

Số kí hiệu văn bản 9064/VP-PCNC
Ngày ban hành 24/09/2015
Ngày có hiệu lực 24/09/2015
Trích yếu nội dung Công tác báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng
Hình thức văn bản Công văn
Người kí Lâm Văn Ba
Tài liệu đính kèm
Top