Tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020

Số kí hiệu văn bản 5746/UBND-THKH
Ngày ban hành 23/09/2015
Ngày có hiệu lực 23/09/2015
Trích yếu nội dung Tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020
Hình thức văn bản Công văn
Người kí Lê Hoàng Quân
Tài liệu đính kèm
Top