Dự kiến nội dung các tờ trình tại kỳ họp thứ 20 HĐND TP khóa VIII

Số kí hiệu văn bản 8942/VP-THKH
Ngày ban hành 22/09/2015
Ngày có hiệu lực 22/09/2015
Trích yếu nội dung Dự kiến nội dung các tờ trình tại kỳ họp thứ 20 HĐND TP khóa VIII
Hình thức văn bản Công văn
Người kí Võ Sĩ
Tài liệu đính kèm
Top