Triển khai thực hiện Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Số kí hiệu văn bản 8860/VP-ĐTMT
Ngày ban hành 18/09/2015
Ngày có hiệu lực 18/09/2015
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
Hình thức văn bản Công văn
Người kí Lê Văn Thanh
Tài liệu đính kèm
Top