Chấn chỉnh công tác tiếp nhận công chức không qua thi, chuyển ngạch, bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương

Số kí hiệu văn bản 5678/UBND-VX
Ngày ban hành 18/09/2015
Ngày có hiệu lực 18/09/2015
Trích yếu nội dung Chấn chỉnh công tác tiếp nhận công chức không qua thi, chuyển ngạch, bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương
Hình thức văn bản Công văn
Người kí Hứa Ngọc Thuận
Tài liệu đính kèm
Top