Về triển khai thực hiện Kế hoạch số 5100/KH-UBND ngày 6/10/2012 của UBND TP

Số kí hiệu văn bản 5145/UBND-THKH
Ngày ban hành 09/10/2012
Ngày có hiệu lực 09/10/2012
Trích yếu nội dung Về triển khai thực hiện Kế hoạch số 5100/KH-UBND ngày 6/10/2012 của UBND TP
Hình thức văn bản Công văn
Người kí
Tài liệu đính kèm
Top