Cơ quan đầu mối quản lý hoạt động đầu tư theo hình thức đối tác công tư – PPP trên địa bàn Thành phố

Số kí hiệu văn bản 5494/UBND-QLDA
Ngày ban hành 11/09/2015
Ngày có hiệu lực 11/09/2015
Trích yếu nội dung Cơ quan đầu mối quản lý hoạt động đầu tư theo hình thức đối tác công tư – PPP trên địa bàn Thành phố
Hình thức văn bản Công văn
Người kí Nguyễn Hữu Tín
Tài liệu đính kèm
Top