Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Số kí hiệu văn bản 5429 /UBND-CNN
Ngày ban hành 11/09/2015
Ngày có hiệu lực 11/09/2015
Trích yếu nội dung Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ
Hình thức văn bản Công văn
Người kí Lê Thanh Liêm
Tài liệu đính kèm
Top