Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 1634/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy và chữa cháy

Số kí hiệu văn bản 8579/VP-PCNC
Ngày ban hành 10/09/2015
Ngày có hiệu lực 10/09/2015
Trích yếu nội dung Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 1634/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy và chữa cháy
Hình thức văn bản Công văn
Người kí Lâm Văn Ba
Tài liệu đính kèm
Top