Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP trong những tháng cuối năm 2015

Số kí hiệu văn bản 8566/VP-ĐTMT
Ngày ban hành 10/09/2015
Ngày có hiệu lực 10/09/2015
Trích yếu nội dung Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP trong những tháng cuối năm 2015
Hình thức văn bản Công văn
Người kí Lê Văn Thanh
Tài liệu đính kèm
Top