Tăng cường công tác quản lý và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ liên quan đến việc sử dụng, lắp đặt các biển hiệu, bảng quảng cáo có sử dụng đỉện

Số kí hiệu văn bản 5348/UBND-PCNC
Ngày ban hành 08/09/2015
Ngày có hiệu lực 08/09/2015
Trích yếu nội dung Tăng cường công tác quản lý và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ liên quan đến việc sử dụng, lắp đặt các biển hiệu, bảng quảng cáo có sử dụng đỉện
Hình thức văn bản Công văn
Người kí Tất Thành Cang
Tài liệu đính kèm
Top