Công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Số kí hiệu văn bản 6002/UBND-CNN
Ngày ban hành 05/10/2015
Ngày có hiệu lực 05/10/2015
Trích yếu nội dung Công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.
Hình thức văn bản Công văn
Người kí Tất Thành Cang
Tài liệu đính kèm
Top