Phân công phụ trách các lĩnh vực thay thế đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố nghỉ hưu

Số kí hiệu văn bản 6716/UBND-THKH
Ngày ban hành 02/11/2015
Ngày có hiệu lực 02/11/2015
Trích yếu nội dung Phân công phụ trách các lĩnh vực thay thế đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố nghỉ hưu
Hình thức văn bản Công văn
Người kí Lê Hoàng Quân
Tài liệu đính kèm
Top