Phân công chỉ đạo điều hành công việc của UBND TP trong thời gian chờ quyết định nhân sự mới của Thủ tướng Chính phủ

Số kí hiệu văn bản 7640/UBND-THKH
Ngày ban hành 10/12/2015
Ngày có hiệu lực 10/12/2015
Trích yếu nội dung Phân công chỉ đạo điều hành công việc của UBND TP trong thời gian chờ quyết định nhân sự mới của Thủ tướng Chính phủ
Hình thức văn bản Công văn
Người kí Lê Hoàng Quân
Tài liệu đính kèm
Top