Phân công chỉ đạo, điều hành trong thời gian Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đi công tác

Số kí hiệu văn bản 38/UBND-THKH
Ngày ban hành 08/01/2016
Ngày có hiệu lực 08/01/2016
Trích yếu nội dung Phân công chỉ đạo, điều hành trong thời gian Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đi công tác
Hình thức văn bản Công văn
Người kí Nguyễn Thành Phong
Tài liệu đính kèm
Top