Hướng dẫn Thực hiện một số nội dung trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Số kí hiệu văn bản 5266 /HD-BCĐ
Ngày ban hành 15/10/2012
Ngày có hiệu lực 15/10/2012
Trích yếu nội dung Hướng dẫn Thực hiện một số nội dung trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước
Hình thức văn bản Công văn
Người kí
Tài liệu đính kèm
Top