Báo cáo tổng hợp số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập từ năm 2012 đến năm 2015

Số kí hiệu văn bản 3610/UBND-VX
Ngày ban hành 19/08/2016
Ngày có hiệu lực 19/08/2016
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng hợp số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập từ năm 2012 đến năm 2015
Hình thức văn bản Công văn
Người kí Nguyễn Thành Phong
Tài liệu đính kèm
Top