Về việc quản lý các hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Số kí hiệu văn bản 5679/UBND-VX
Ngày ban hành 18/10/2016
Ngày có hiệu lực 18/10/2016
Trích yếu nội dung Về việc quản lý các hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Hình thức văn bản Công văn
Người kí Nguyễn Thị Thu
Tài liệu đính kèm
Top