V/v triển khai điều tra bổ sung bằng phiếu khảo sát về sự hài lòng của tổ chức và người dân

Số kí hiệu văn bản 6579/UBND-VX
Ngày ban hành 18/11/2016
Ngày có hiệu lực 18/11/2016
Trích yếu nội dung V/v triển khai điều tra bổ sung bằng phiếu khảo sát về sự hài lòng của tổ chức và người dân
Hình thức văn bản Công văn
Người kí Trần Vĩnh Tuyến
Tài liệu đính kèm
Top