Về báo cáo công tác quy hoạch đô thị tại địa phương

Số kí hiệu văn bản 1573/VP-ĐT
Ngày ban hành 15/02/2017
Ngày có hiệu lực 23/02/2017
Trích yếu nội dung Về báo cáo công tác quy hoạch đô thị tại địa phương
Hình thức văn bản Công văn
Người kí Lê Văn Thanh
Tài liệu đính kèm
Top