Về báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên lưu vực sông Thị Vải

Số kí hiệu văn bản 1595/VP-ĐT
Ngày ban hành 23/02/2017
Ngày có hiệu lực 23/02/2017
Trích yếu nội dung Về báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên lưu vực sông Thị Vải
Hình thức văn bản Công văn
Người kí Lê Văn Thanh
Tài liệu đính kèm
Top