V/v đôn đốc thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty nhà nước

Số kí hiệu văn bản 2687/VP-KT
Ngày ban hành 09/03/2017
Ngày có hiệu lực 13/03/2017
Trích yếu nội dung V/v đôn đốc thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty nhà nước
Hình thức văn bản Công văn
Người kí Nguyễn Hữu Tín
Tài liệu đính kèm
Top