V/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng mô hình thí điểm quản lý thực phẩm theo “chuỗi thực phẩm an toàn” giai đoạn 2016-2020

Số kí hiệu văn bản 3484/VP-VX
Ngày ban hành 23/03/2017
Ngày có hiệu lực 23/03/2017
Trích yếu nội dung V/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng mô hình thí điểm quản lý thực phẩm theo “chuỗi thực phẩm an toàn” giai đoạn 2016-2020
Hình thức văn bản Công văn
Người kí Võ Sĩ
Tài liệu đính kèm
Top