Về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, bố trí Chánh Thanh tra và các chức danh Thanh tra Sở, ngành, quận, huyện

Số kí hiệu văn bản 1422 /UBND-NCPC
Ngày ban hành 21/03/2017
Ngày có hiệu lực 21/03/2017
Trích yếu nội dung Về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, bố trí Chánh Thanh tra và các chức danh Thanh tra Sở, ngành, quận, huyện
Hình thức văn bản Công văn
Người kí Huỳnh Cách Mạng
Tài liệu đính kèm
Top