Về tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục

Số kí hiệu văn bản 3349 /VP-VX
Ngày ban hành 21/03/2017
Ngày có hiệu lực 21/03/2017
Trích yếu nội dung Về tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục
Hình thức văn bản Công văn
Người kí Võ Sĩ
Tài liệu đính kèm
Top