V/v mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công

Số kí hiệu văn bản 2305/UBND-KT
Ngày ban hành 20/04/2017
Ngày có hiệu lực 20/04/2017
Trích yếu nội dung V/v mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công
Hình thức văn bản Công văn
Người kí Trần Vĩnh Tuyến
Tài liệu đính kèm
Top