Về việc tổ chức Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Thương mại và Phát triển kinh tế nông thôn 2017

Số kí hiệu văn bản 5003/VP-KT
Ngày ban hành 20/04/2017
Ngày có hiệu lực 20/04/2017
Trích yếu nội dung Về việc tổ chức Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Thương mại và Phát triển kinh tế nông thôn 2017
Hình thức văn bản Công văn
Người kí Nguyễn Hữu Tín
Tài liệu đính kèm
Top