Về kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành năm 2012 và xây dựng chương trình công tác năm 2013 của Chính phủ và UBND TP

Số kí hiệu văn bản 5404/UBND-THKH
Ngày ban hành 24/10/2012
Ngày có hiệu lực 24/10/2012
Trích yếu nội dung Về kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành năm 2012 và xây dựng chương trình công tác năm 2013 của Chính phủ và UBND TP
Hình thức văn bản Công văn
Người kí
Tài liệu đính kèm
Top